Strona główna


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 564

Szanowni Mieszkańcy Sulejówka.

Fundacja Add Artes jest organizacją pożytku publicznego. Będzie zarejestrowana na liście 1% przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozliczenie podatków za rok 2017 nastąpi od stycznia do końca kwietnia roku 2018

Warto jednak jeszcze w tym roku wpłacić dobrowolną darowiznę na fundację Add Artes, która będzie odliczona od podstawy opodatkowania. Głównym celem fundacji jest wybudowanie sali koncertowej na tyłach Gazowni przy ulicy Krasickiego 59.

Obecnie nie ma w mieście miejsca, w którym mogłyby odbywać się koncerty muzyczne, wykłady, spotkania czy spektakle dla szerszej widowni. Sala miałaby służyć imprezom kulturalnym, rozrywkowym czy szkoleniowym, organizowanym przez różne podmioty. Służyłaby także organizacji uroczystości miejskich. W planach jest to projekt bardzo nowoczesny, przyszła chluba naszego Miasta i miejsce stałej oferty kulturalnej na wysokim poziomie dla szerszej widowni. Jednocześnie jest to projekt kosztowny, przekraczający możliwości finansowe fundacji, działającej na naszym lokalnym rynku oferty kulturalnej. Z tego powodu fundacja stara się o wsparcie finansowe ze strony Miasta Sulejówek oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ewentualne pozyskanie tej pomocy nie zapewni jednak pełnego finansowania inwestycji i z tego powodu zwracamy się do Mieszkańców Sulejówka z prośbą o udział w jej finansowaniu. Jednocząc wszystkie siły będziemy w stanie wybudować piękny i niezwykle użyteczny obiekt.

Kluczowym wydarzeniem stanie się inauguracyjny koncert połączony z otwarciem sali koncertowej z okazji stulecia odzyskania niepodległości w Sulejówku – rodzinnym mieście Marszałka Józefa Piłsudskiego. Musimy zatem rozpocząć inwestycję w tym roku.

Konto fundacji: 92 1240 2148 1111 0010 5482 4060 PEKAO S.A.

Grażyna Szarecka,
Prezes fundacji