Cele działania fundacji

Chcemy rozwijać jak najpełniej i jak najszerzej polską kulturę w formie koncertów, przedstawień, spektakli, eventów o wysokich walorach artystycznych.

Zależy nam aby stwarzać możliwości rozwoju i samorealizacji wybitnym artystom, nauczycielom i uzdolnionej młodzieży, wspierając ich kreatywność.

Pragniemy rozwijać edukację artystyczną przeznaczając fundusze na stypendia dla utalentowanych dzieci.

Mamy na celu promowanie polskiej sztuki również za granicą poprzez cykliczne organizowanie festiwali twórczości dziecięcej i młodzieżowej JuVena. Festiwal ten prowadzony był od sześciu lat pod patronatem Burmistrza Sulejówka – rodzinnego miasta Marszałka Józefa Piłsudskiego. W najbliższej przyszłości chcemy poszerzyć zakres działania festiwalu nawiązując współpracę z miastami partnerskimi Sulejówka: Viimsi (Estonia), Bourg-la-Reine (Francja), Yalvaç (Turcja), ze szczególnym uwzględnieniem muzyki etnicznej.