O nas

Jesteśmy organizacją kulturalno – oświatową, której ideą jest przywrócenie wypracowanych tradycji okresu przedwojennej Polski.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. społeczeństwo polskie w cudowny sposób zjednoczyło się i ujednoliciło, dążąc do dynamicznego rozwoju zarówno w dziedzinie nauki, ekonomii, kultury, jak i oświaty.

W ciągu dwudziestu lat międzywojnia powstało mnóstwo instytucji kulturalnych takich jak: teatry, kina, kabarety, orkiestry, zespoły instrumentalne, wokalne, rozgłośnie radiowe i wytwórnie filmowe, których na początku XX w. było więcej w Warszawie niż w Stanach Zjednoczonych! Wielkim sukcesem tego okresu stała się polska kinematografia. Atmosfera tamtych czasów była wspaniała. O Warszawie mówiono wówczas „Paryż północy”.

Niestety wybuch II wojny światowej i pięć lat okupacji hitlerowskiej zniszczyło katastrofalnie ten dorobek. Losy wybitnych artystów tamtych czasów były dramatyczne. Wielu z nich zostało wymordowanych. Wielu zmuszonych do emigracji, gdzie ogromnie cierpieli z powodu tęsknoty za krajem, dotykającej ich depresji, biedy, braku pracy.

Po wojnie, w okresie socjalizmu, społeczeństwo polskie nastawiane było bardzo negatywnie do przedwojennych czasów, poprzez system edukacji i programy telewizyjne. Działania te, oparte często na kłamstwach, doprowadziły do obniżenia artystycznych lotów i wytrącenia polskich artystów ze światowego rankingu sztuki. Przerwany został ciąg kulturowy Polski przedwojennej i współczesnej. Chcemy go odbudować i w perspektywie setnej rocznicy odzyskania niepodległości zrekonstruować elity przedwojennej Polski.